ARDI Tender

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում հիմնադրվող թեյատան դռների և պատոհանների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-016       

Բացման ամսաթիվ`    07 նոյեմբերի,  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  22 նոյեմբերի,  2018թ, ժամը 13:00

Հայաստանի ՙՖուլեր Տնաշինական Կենտրոն՚ ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26 ) ԱՄՆ ՄԶԳ ՙԳյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն՚  ծրագրի ջրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  ստորև

Գնառաջարկի հրավեր

Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 91 54 78 15

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն Հայաստանի ՙՖուլեր Տնաշինական Կենտրոն՚ ԲՀԿ-ի գրասենյակ հետևյալ հասցեով՝ Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26

 

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի կաթի վերամշակման արտադրամասի սառնարանային համակարգի առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-015

Բացման ամսաթիվ`  4 սեպտեմբերի  2018թ

Փակման ամսաթիվ` 19 սեպտեմբերի  2018թ, ժամը 13:00

Հայաստանի Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26 ) ԱՄՆ ՄԶԳ Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն  ծրագրի ջրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  ստորև`

Գնառաջարկի հրավեր

Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 91 54 78 15

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն Հայաստանի Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն ԲՀԿ-ի գրասենյակ հետևյալ հասցեովª Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26

 ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի Չիվա բնակավայրի և Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի կաթի հավաքման կետերի պաղեցման ագրեգատների  ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-014

Բացման ամսաթիվ`      1 սեպտեմբերի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  17 սեպտեմբերի  2018թ, ժամը 13:00

Հայաստանի ‘‘Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն’‘ ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26) ԱՄՆ ՄԶԳ ‘‘Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն’‘  ծրագրի ջրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  ստորև.

Գնառաջարկի հրավեր  

Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 91 54 78 15

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն Հայաստանի ‘‘Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն’‘ ԲՀԿ-ի գրասենյակ հետևյալ հասցեով` Երևան, Արմեն Տիգրանյան 53, բն.26

ՀՀ Վայոց Ձորի Գնդեվազ համայնքում և Սյունիք մարզի Նռնաձոր համայնքում հիմնադրվող սառնարանների սարքավորումների, նրանց բաղադրիչների և անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-013

Բացման ամսաթիվ`  21 հուլիսի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  05 օգոստոսի  2018թ, ժամը 13:00

Քանի որ հուլիսի  5-ը ոչ աշխատանքային օր է, փակման օրը տեղափոխվել է 06 օգոստոսի 2018թ, ժամը 13:00

 Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Շնող համայնքի հյուրատան արևային ջրատաքացման և արևային ֆոտովոլտային  համակարգի  ձեռքբերման, առաքման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-012

Բացման ամսաթիվ` 18 հուլիսի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  02 օգոստոսի   2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքում և Ճոճկան բնակավայրում կառուցվող պուրակների լամպերի, նրանց սյուների, նստարանների և աղբամանների  պատրաստման և առաքման գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-011

Բացման ամսաթիվ`      28 հունիսի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  16 հուլիսի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի Գնդեվազ համայնքում և Սյունիք մարզի Նռնաձոր համայնքում հիմնադրվող սառնարանների սարքավորումների, նրանց բաղադրիչների և անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-010

Բացման ամսաթիվ`      19 հունիսի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  05 հուլիսի  2018թ, ժամը 13:00

Քանի որ հուլիսի  5-ը ոչ աշխատանքային օր է, փակման օրը տեղափոխվել է 06 հուլիսի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում հիմնադրվող բրիկետի արտադրամասի կառույցի շինանյութերի ձեռքբերման և առաքման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-009

Բացման ամսաթիվ`      08 մայիսի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  23 մայիսի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Վառելիքի (բենզին և դիզել) ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  #18-008

Բացման ամսաթիվ` 05 մայիսի, 2018թ.

Փակման ամսաթիվ` 21 մայիսի, 2018թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի Հորբատեղ համայնքի և Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի կաթի հավաքման կետերի պարագաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-007

Բացման ամսաթիվ`  21 ապրիլի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  8 մայիսի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի Գնդեվազ համայնքի պանրի  արտադրամասի պարագաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-006

Բացման ամսաթիվ`      20 ապրիլի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  7 մայիսի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Սյունիք մարզի Լիճք համայնքի մրգի չորացման արտադրամասի պարագաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-005

Բացման ամսաթիվ`  12 ապրիլի,  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  27 ապրիլի,  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Սյունիք մարզի Նռնաձոր համայնքում հիմնադրվող սառնարանի սարքավորումների, նրանց բաղադրիչների և անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 18-004

Բացման ամսաթիվ` 29 մարտի 2018թ
Փակման ամսաթիվ` 16 ապրիլի 2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում հիմնադրվող սերմնազտման արտադրամասի սերմնազտչի ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 18-003

Բացման ամսաթիվ`        27 մարտի 2018թ
Փակման ամսաթիվ`       12 ապրիլի 2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքում հիմնադրվող գինու մշակման կենտրոնի սարքավորումների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 18-002

Բացման ամսաթիվ`      27 մարտի  2018թ

Փակման ամսաթիվ`  12 ապրիլի  2018թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքում գտնվող կացարանի համար դռներ և պատուհանների  ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-018

Բացման ամսաթիվ`      06 դեկտեմբերի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  21 դեկտեմբերի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքում ջեռուցման  համակարգի  ձեռքբերման, առաքման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-017

Բացման ամսաթիվ`      02 դեկտեմբերի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`      18 դեկտեմբերի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի մարզի Եղեգիս գյուղական համայնքում արևային ջերմատաքացուցչի  համակարգի  ձեռքբերման, առաքման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-016

Բացման ամսաթիվ`    30 նոյեմբերի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`   15 դեկտեմբերի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Տավուշի մարզի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքում արևային ջերմային և ֆոտովոլտային համակարգերի  ձեռքբերման, առաքման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-015

Բացման ամսաթիվ`  17 հոկտեմբերի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  01 նոյեմբերի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքում արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-014

Բացման ամսաթիվ24 օգոստոսի,  2017թ

Փակման ամսաթիվ08 սեպտեմբերի ,  2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի կաթի վերամշակման արտադրամասի վաննա-պաստերիզատորի մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 17-013

Բացման ամսաթիվ` 15 օգոստոսի 2017թ
Փակման ամսաթիվ` 30 օգոստոսի 2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի կաթի վերամշակման արտադրամասի ավտոմատ մածուն և թթվասեր փաթեթավորող սարքի մատակարարման, տեղադրման,  փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-012

Բացման ամսաթիվ`  08 օգոստոսի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  23 օգոստոսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի  համայնքում ֆերմերների սպասարկման կայանին կից մեքենայա-տրակտորային կենտրոնի մեքենաների մատակարարման, տեղադրման,  փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-011

Բացման ամսաթիվ`  03 օգոստոսի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  21 օգոստոսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի մարզի Աղնջաձոր գյուղական համայնքում արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 17-010

Բացման ամսաթիվ` 30 հունիսի 2017թ
Փակման ամսաթիվ` 17 հուլիսի 2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

Չորանոցի  պարագաների և սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 17-009

Բացման ամսաթիվ`      22 ապրիլի 2017թ.

Փակման ամսաթիվ`  16 մայիսի 2017թ, ժամը 13:00

 Արդյունքներ 

 

Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի մածունի արտադրամասի սառնարանի սարքավորումների՝ նրանց բաղադրիչ նյութերի մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման  նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-008

Բացման ամսաթիվ`      21 ապրիլի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր  գյուղական համայնքում մածունի արտադրամասի սարքավորումների  ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-007

Բացման ամսաթիվ`      21 ապրիլի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքում անասնաբուժական կենտրոնի գրասենյակային կահույքի  ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-006

Բացման ամսաթիվ`      21 ապրիլի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքում անասնաբուժական կենտրոնի գրասենյակային սարքավորումների  ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-005

Բացման ամսաթիվ`      21 ապրիլի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ  

 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքում անասնաբուժական կենտրոնի արհեստական սերմնավորման սարքավորումների  ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 17-004

Բացման ամսաթիվ`     21 ապրիլի  2017թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքում արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 17-003

Բացման ամսաթիվ` 17 մարտի 2017թ
Փակման ամսաթիվ` 05 ապրիլի 2017թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Վառելիքի (բենզին և դիզել) ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  #17-002

Բացման ամսաթիվ`  07 մարտի, 2017թ.

Փակման ամսաթիվ` 22  մարտի, 2017թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Վայոց Ձորի Չիվա համայնքի հյուրատան տանիքի համար փայտանյութի և թիթեղի  ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-023

Բացման ամսաթիվ`      13 օգոստոսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  30 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքում ոռոգման ջրագծի շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-022.1

Բացման ամսաթիվ`      11 օգոստոսի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  26 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքում ոռոգման ջրագծի շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-022

Բացման ամսաթիվ`      11 օգոստոսի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  26 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Կաթնաջուր, Լուսաղբյուր և Ծաղկաբեր գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-021.1

Բացման ամսաթիվ`      09 օգոստոսի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  24 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի մարզի Կաթնաջուր, Լուսաղբյուր և Ծաղկաբեր գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-021

Բացման ամսաթիվ`   09 օգոստոսի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  24 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Չորանոցի  պարագաների և սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-020

Բացման ամսաթիվ`      02 օգոստոսի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  17 օգոստոսի    2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Հողի, ջրի և բույսերի սննդատարրերի անալիզի լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-019

Բացման ամսաթիվ`   21 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  05 օգոստոսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա համայնքում պուրակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-018.1

Բացման ամսաթիվ`      09 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  25 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա համայնքում պուրակի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-018

Բացման ամսաթիվ`      09 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  25 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինության ամրացման շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-017.1

Բացման ամսաթիվ`  07 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինության ամրացման շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-017

Բացման ամսաթիվ`      07 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գոմք, Սերս և Մարտիրոս գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-016.1

Բացման ամսաթիվ`      07 հուլիսի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գոմք, Սերս և Մարտիրոս գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-016

Բացման ամսաթիվ`      07 հուլիսի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի Սարավան, Արտավան և Կեչուտ  գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-015.1

Բացման ամսաթիվ`      07 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Սարավան, Արտավան և Կեչուտ  գյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-015

Բացման ամսաթիվ`      07 հուլիսի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  22 հուլիսի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ, Կարճևան, Մեղրի, Նռնաձոր և Շվանիձոր համայնքներում ոռոգման ջրագծերի շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 16-014.1

Բացման ամսաթիվ`      17 հունիսի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  04 հուլիսի  2016թ, ժամը 13:00 (Ուշադրություն. քանի որ հուլիսի 4-ը Վարդավառի տոնին հաջորդող մեռելոցի օրն է, հուլիսի 5-ը ՀՀ Սահմանադրության օրն է, և այդ օրերը ՀՀ Կառավարության կողմից հայտարարված են որպես ոչ աշխատանքային օրեր, ապա գնառաջարկների փակման ամսաթիվը տեղափոխվում է 06 հուլիսի 2016թ, ժամը 13:00 )

 Արդյունքներ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ, Կարճևան, Մեղրի, Նռնաձոր և Շվանիձոր  համայնքներում ոռոգման ջրագծերի շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-014

Բացման ամսաթիվ`      17 հունիսի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  04 հուլիսի  2016թ, ժամը 13:00 (Ուշադրություն. քանի որ հուլիսի 4-ը Վարդավառի տոնին հաջորդող մեռելոցի օրն է, հուլիսի 5-ը ՀՀ Սահմանադրության օրն է, և այդ օրերը ՀՀ Կառավարության կողմից հայտարարված են որպես ոչ աշխատանքային օրեր, ապա գնառաջարկների փակման ամսաթիվը տեղափոխվում է 06 հուլիսի 2016թ, ժամը 13:00 )

Արդյունքներ 

մատակարարման, տեղադրման, փորձարկման և երաշխիքային սպասարկման ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-013

Բացման ամսաթիվ`  11 հունիսի, 2016թ

Փակման ամսաթիվ28 հունիսի, 2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ռինդ համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-012.1

Բացման ամսաթիվ` 09 հունիսի 2016թ
Փակման ամսաթիվ` 27 հունիսի 2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ռինդ համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-012

Բացման ամսաթիվ` 09 հունիսի 2016թ
Փակման ամսաթիվ` 27 հունիսի 2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-011.1

Բացման ամսաթիվ`  14 ապրիլի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  29 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-011

Բացման ամսաթիվ`  14 ապրիլի  2016թ

Փակման ամսաթիվ`  29 ապրիլի  2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

Մեղվապահության պարագաների /մեղվափեթակ, շրջանակ, մեղրաքամ/ ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-010

Բացման ամսաթիվ`  13 ապրիլի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  28 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Կեչուտ, Արտավան և Սարավան համայնքներում արոտավայրերում կենդանիների ջրխմոցների նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-009

Բացման ամսաթիվ`  09 ապրիլի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  26 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջուր, Ծաղկաբեր և Լուսաղբյուր համայնքներում արոտավայրերում կենդանիների ջրխմոցների նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-008

Բացման ամսաթիվ`      08 ապրիլի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  25 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Սերս, Մարտիրոս և Գոմք համայնքներում արոտավայրերում կենդանիների ջրխմոցների նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-007

Բացման ամսաթիվ`   08 ապրիլի   2016թ

Փակման ամսաթիվ`  25 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-006.1

Բացման ամսաթիվ` 25 մարտի 2016թ

Փակման ամսաթիվ` 11 ապրիլի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-006

Բացման ամսաթիվ՝ 19 մարտի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`05 ապրիլի 2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

Երկու  կաթի անալիզատորների ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-005

Բացման ամսաթիվ`  15 մարտի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`  30 մարտի   2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 

Կաթի Պաղեցման Ագրեգատի (Milk Cooling Unit – MCU) մատակարարման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-004

Բացման ամսաթիվ`   12 մարտի  2016թ

Փակման ամսաթիվ` 28 մարտի 2016թ, ժամը 13:00  (Ուշադրություն. Քանի որ  մարտի 28-ը Սուրբ Հարության տոնին (Զատիկ) հաջորդող մեռելոցի օր է, ապա գնառաջարկների փակման ամսաթիվը տեղափոխվում է  29 մարտի 2016թ )

Արդյունքներ 

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ, Կարճևան, Մեղրի, Նռնաձոր, Շվանիձոր համայնքներում ոռոգման ջրագծերի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 16-003

Բացման ամսաթիվ՝ 10 մարտի 2016թ

Փակման ամսաթիվ`25 մարտի 2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

Վառելիքի (բենզին և դիզել) ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  #16-002

Բացման ամսաթիվ` 09 փետրվարի, 2016թ.

Փակման ամսաթիվ` 24  փետրվարի, 2016թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի նախագծային և նախահաշվային  աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-029

Բացման ամսաթիվ` 11 դեկտեմբերի 2015թ

Փակման ամսաթիվ` 15 հունվարի  2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի նախագծային և նախահաշվային  աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-028

Բացման ամսաթիվ` 11 դեկտեմբերի 2015թ

Փակման ամսաթիվ`  15 հունվարի  2016թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-027.1

Բացման ամսաթիվ` 04 նոյեմբերի, 2015թ
Փակման ամսաթիվ` 18 նոյեմբերի, 2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-027

Բացման ամսաթիվ`  04 նոյեմբերի, 2015թ

Փակման ամսաթիվ`  18 նոյեմբերի, 2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում ոռոգման ջրագծի շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-026.1 

Բացման ամսաթիվ`   30 հոկտեմբերի,  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  16  նոյեմբերի,   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում ոռոգման ջրագծի շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-026

Բացման ամսաթիվ` 30 հոկտեմբերի, 2015թ

Փակման ամսաթիվ` 16 նոյեմբերի, 2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ, Աթան և Շամուտգյուղական համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրախմոցների շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակովգնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-025.1

Բացման ամսաթիվ`30 սեպտեմբերի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  16 հոկտեմբերի  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ, Աթան և Շամուտ համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-025

Բացման ամսաթիվ՝ 30 սեպտեմբերի  2015թ

Փակման ամսաթիվ` 16 հոկտեմբերի  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Քարագլուխ, Թառաթումբ, Շատին և Հորս համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-024.1

Բացման ամսաթիվ` 30 սեպտեմբերի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  15 հոկտեմբերի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Քարագլուխ, Թառաթումբ, Շատին և Հորս համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրխմոցների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-024

Բացման ամսաթիվ`  30  սեպտեմբերի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  15 հոկտեմբերի  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

Չորս մրգի սառնարանների հիմնական և օժանդակ սարքավորումների, նրանց բաղադրիչների և նյութերի ձեռքբերման, առաքման և տեղադրման  նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-023

Բացման ամսաթիվ` 17 սեպտեմբերի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`   2 հոկտեմբերի   2015թ, ժամը 13:00

Չեղարկված է

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի նախագծային և նախահաշվային  աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-022

Բացման ամսաթիվ`  21 օգոստոսի,  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  08 սեպտեմբերի,  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ  

ՀՀ Լոռի մարզի  Ճոճկան համայնքում ոռոգման ջրագծերի նախագծային և նախահաշվային  աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-021

Բացման ամսաթիվ`  21 օգոստոսի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  07 սեպտեմբերի  2015թ, ժամը 13:00

 Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքում կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-020.1

Բացման ամսաթիվ` 20 օգոստոսի, 2015թ
Փակման ամսաթիվ` 04 սեպտեմբերի, 2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-020

Բացման ամսաթիվ` 20 օգոստոսի, 2015թ
Փակման ամսաթիվ` 04 սեպտեմբերի, 2015թ, ժամը 13:00

Խոտհնձիչների և խոտհավաքի  ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-019

Բացման ամսաթիվ`   08 օգոստոսի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  24 օգոստոսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

Հինգ կաթի անալիզատորների ձեռքբերման նպատակով  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-018

Բացման ամսաթիվ`      06 օգոստոս  2015թ

Փակման ամսաթիվ`  21 օգոստոսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքում կաթի հավաքման կետի շինարարական  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-017.1

Բացման ամսաթիվ` 17 հուլիսի  2015թ

Փակման ամսաթիվ` 06  օգոստոսի  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-017

Բացման ամսաթիվ`  17 հուլիսի 2015թ
Փակման ամսաթիվ` 05 օգոստոսի 2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի Ելփին, Ռինդ և Չիվա համայնքներում ոռոգման ջրագծերի շինարարական  աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 15-016.1

Բացման ամսաթիվ`      16 հուլիսի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  04  օգոստոսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի Ելփին, Ռինդ և Չիվա համայնքներում ոռոգման ջրագծերի շինարարական  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր    N 15-016

Բացման ամսաթիվ`      16 հուլիսի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  03 օգոստոսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Լոռի մարզի Լորուտ, Աթան, Շամուտ և Վայոց Ձոր մարզի Հորս համայնքների արոտավայրերում անասունների ջրախմոցների  նախագծային և նախահաշվային աշխատանքների իրականացման մրցույթ N 15-015

Բացման ամսաթիվ` 16 հունիսի 2015թ

Փակման ամսաթիվ`  2 հուլիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արփի համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-014.1

Բացման ամսաթիվ`  01 հունիսի  2015թ
Փակման ամսաթիվ`  18 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արփի համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-014

Բացման ամսաթիվ` 01 հունիսի 2015թ.

Փակման ամսաթիվ`  19 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքմանկետի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործմանհամար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-013.1

Բացման ամսաթիվ` 01 հունիսի  2015թ
Փակման ամսաթիվ`18 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքմանկետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկներիներկայացման հրավեր N 15-013

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի 2015թ
Փակման ամսաթիվ`  19 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքմանկետի  շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործմանհամար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-012.1

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի  2015թ
Փակման ամսաթիվ`  18 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-012

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի 2015թ

Փակման ամսաթիվ`  19 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

ՀՀ Լոռի մարզի Մեծ Այրում համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-011.1

Բացման ամսաթիվ`      01 հունիսի  2015թ
Փակման ամսաթիվ`  18 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 

ՀՀ Լոռի մարզի Մեծ Այրում համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանիշինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկներիներկայացման հրավեր N 15-011

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի 2015թ
Փակման ամսաթիվ`  19 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն» ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Կոմիտաս 59, ) ԱՄՆ ՄԶԳ «Գյուղիզարգացման արդի նախաձեռնություն»  ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնելգնառաջարկներ ՀՀ Լոռի մարզի Մեծ Այրում համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարականաշխատանքների իրագործման վերաբերյալ:

ՀՀ Լոռի մարզի Շնող համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանիշինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-010.1

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի  2015թ
Փակման ամսաթիվ`  18 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ 
ՀՀ Լոռի մարզի Շնող համայնքում հիմնադրվող մրգի սառնարանի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-010

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

Բացման ամսաթիվ`   01 հունիսի 2015թ
Փակման ամսաթիվ`  19 հունիսի   2015թ, ժամը 13:00

 Հարց ու պատասխան  

Նախագծային և նախահաշվային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-009

Բացման ամսաթիվ՝    20 մայիսի 2015թ.

Փակման ամսաթիվ` 05 հունիսի 2015թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ 

 Հարց ու պատասխան  

ՀՀ Վայոց Ձորի Ելփին, Ռինդ և Չիվա համայնքերում ոռոգման ջրագծերի նախագծային և նախահաշվային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-008

Բացման ամսաթիվ՝ 30 ապրիլի 2015թ.

 Փակման ամսաթիվ` 20 մայիսի 2015թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

 Հարց ու պատասխան  

ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքում 4 (չորս) ՛՛Հաց և Կաց՛՛ հյուրատների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-007.1

Բացման ամսաթիվ`      23 ապրիլի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  12 մայիսի    2015թ, ժամը 13:00
 Արդյունքներ

ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքում 4 (չորս) ՛՛Հաց և Կաց՛՛ հյուրատների վերանորոգման աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-007

Բացման ամսաթիվ`      23 ապրիլի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  15 մայիսի   2015թ, ժամը 13:00

 Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքմանկետի շինարարական աշխատանքների որակի հսկողության իրագործմանհամար  գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 15-006.1

Բացման ամսաթիվ`      12 ապրիլի   2015թ

Փակման ամսաթիվ`  28 ապրիլի   2015թ, ժամը 13:00

 Արդյունքներ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկի ներկայացման հրավեր N15-006

Բացման ամսաթիվ`      10 ապրիլի  2015թ

Փակման ամսաթիվ`     30 ապրիլի  2015թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ  

ՀՀ Լոռու մարզի Դեբեդ համայնքում հիմնադրվող կաթի հավաքման կետի շինարարական աշխատանքների իրագործման համար գնառաջարկի ներկայացման հրավեր N15-005

ՉԵՂԱՐԿՎԱԾ Է

Վերահատակագծման նախագծային և նախահաշվային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր #15-004

Բացման ամսաթիվ`  17 փետրվարի, 2015թ.
Փակման ամսաթիվ՝  05 մարտի, 2015թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

12 համակարգիչների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր #15-003

Բացման ամսաթիվ`  20 հունվարի, 2015թ.
Փակման ամսաթիվ` 10 փետրվարի, 2015թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Վառելիքի (բենզին և դիզել) ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկներիներկայացման հրավեր  #15-002

Բացման ամսաթիվ`  15 հունվարի, 2015թ.

Փակման ամսաթիվ` 05 փետրվարի, 2015թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Կաթի Պաղեցման Ագրեգատի (Milk Cooling Unit – MCU) մատակարարման, տեղադրման և երաշխիքային սպասարկման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 14-004

Բացման ամսաթիվ`   24 նոյեմբերի 2014թ

Փակման ամսաթիվ`  16 դեկտեմբերի 2014թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ

Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգի (Geographic Information System-GIS) իրականացման, տեղադրման և սպասարկման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 14-003

Բացման ամսաթիվ`   07 նոյեմբերի 2014թ

Փակման ամսաթիվ`  28  նոյեմբերի 2014թ, ժամը 13:00

Արդյունքներ
Հարց ու պատասխան  

Շատին համայնքում «Հաց ու կաց»-ի  տան  վերանորոգման  և կահավորման  նպատակով  աշխատանքների կատարման գնառաջարկի հրավեր  #14-002

Բացման ամսաթիվ` 5  սեպտեմբերի 2014թ.

Փակման ամսաթիվ`  25 սեպտեմբերի 2014թ., ժամը 13:00 

Հարց ու պատասխան 


Արփի, Արենի, Մեծ Այրում և Շնող համայնքներում ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերանորոգման աշխատանքների կատարման  նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  #14-001

Բացման ամսաթիվ`   3 հունիսի 2014թ.

Փակման ամսաթիվ`  20 հունիսի 2014թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Հարց ու պատասխան 


Վառելիքի (բենզին) ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր #13-005

Բացման ամսաթիվ`    3 դեկտեմբերի, 2013թ.

Փակման ամսաթիվ`  17 դեկտեմբերի, 2013թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Ավտոմեքենաների ձեռքբերման նպատակով
գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N 004 

Բացման ամսաթիվ`   27 նոյեմբերի, 2013թ.

Փակման ամսաթիվ`  11 դեկտեմբերի, 2013թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Համակարգիչների/ համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N  003

Բացման ամսաթիվ`   27 նոյեմբերի, 2013թ.

Փակման ամսաթիվ`  11 դեկտեմբերի, 2013թ., ժամը 13:00

Արդյունքներ

Ավտոմեքենաների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 002

Բացման ամսաթիվ`   8 նոյեմբերի 2013թ. 

Փակման ամսաթիվ`  21 նոյեմբերի 2013թ. /չեղյալ է համարվել/

Հայաստանի   «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն» ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Սարմենի 96) ԱՄՆ ՄԶԳ «Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ ավտոմեքենաների մատակարարման վերաբերյալ:

Ապրանքների Գնառաջարկի Հրավեր 

Պահանջվող Ապրանքների Մասնագրեր

Հեռ.՝ +374 10 52 47 12

Համակարգիչների/համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր  N 001

Բացման ամսաթիվ`  8 նոյեմբերի 2013թ. 

Փակման ամսաթիվ` 21 նոյեմբերի 2013թ. /չեղյալ է համարվել/

Հայաստանի   «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոն» ԲՀԿ-ն (ք. Երևան, Սարմենի 96) ԱՄՆ ՄԶԳ «Գյուղի զարգացման արդի նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնելու գնառաջարկներ համակարգիչների/ համակարգչային սարքավորումների մատակարարման վերաբերյալ:

Ապրանքների Գնառաջարկի Հրավեր 

Պահանջվող Ապրանքների Մասնագրեր

Հեռ.՝ +374 10 52 47 12 

Share this article: